Fanølisten
Onsdag, 12. maj 2010 09:07

Fanølisten står for aktiv og ansvarlig politik på Fanø.

 

Fanølisten blev oprettet i 1982.

Vi har været repræsenteret i byrådet i 6 perioder og sat vores fingeraftryk på byrådets politik. I 2009 valgte vi dog ikke at genopstille.

Fanølisten er en lokalliste uden partipolitiske bindinger. Vi tager aktuelle problemstillinger og politikker op til debat og finder frem til den løsning, som vi mener, vil gavne flest på Fanø. Vi mener det er vores force, at vi ikke har et landspolitisk parti, som vi partout skal være enige med, da forholdene på Fanø tit er nogle andre, end de er ”på Borgen”.

Vil du være med til at ændre forholdene på Fanø, så kontakt mig meget gerne.

Se også Fanølistens facebookgruppe

Wiki

I 2008 støttede Fanølisten et tiltag fra en gruppe børn på Fanø, der ønskede at få en legeplads på Fanø. Kommunen bevilgede 280.000kr til dette, men desværre blev pengene ikke brugt som børnene ønskede. Legepladsen kom til at ligge på Nordby Skole og det var børnenes første prioritet, at den ikke ville komme til at ligge der. Men byrådet har nu sagt ja til at en gruppe forældre kan opføre den type legeplads, som børnene ønskede.

Link til tv-syd

I det hele taget er børns vilkår på Fanø vigtig for Fanølisten. Bland meget andet, er vi meget bekymrede for, at så mange børn forlader Nordby Skole til fordel for skoler i Esbjerg, eller det der er endnu værre: Familier, der fraflytter øen fordi de ikke ønsker at deres børn skal gå i Nordby Skole, og heller ikke skal have besværet med at tage færgen hver dag.

Færgen og færgepriserne er et andet punkt der bekymrer Fanøliste. Vi vil kæmpe for at himmelflugten af billetpriserne ikke fortsætter.

Naturen betyder meget for Fanøs fastboende og for turisterne. Den skal både bevares ”naturlig” men skal også gøres mere ”anvendelig”, således at man kan færdes på cykel ell.lign. flere steder.